Privacybeleid

Laatste update: 14 juli 2019

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die bungalowverhuur-frankrijk.nl als verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en gebruikt tijdens uw interacties met Bungalowverhuur Frankrijk. Bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, een bungalow reserveert, u contact opneemt met Bungalowverhuur Frankrijk, enzovoort. Deze privacyverklaring wordt met enige regelmaat ge-update, controleer dus of er wijzigingen zijn aangebracht. Met het doorgeven van uw persoonsgegevens en met het gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met onze privacyverklaring en ons gebruik van cookies zoals te lezen in de cookieverklaring.

 
Contact opnemen
Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Gemma Elie 
Humcovenderveld 21
6231HX Meerssen
Per e-mail: elie@xs4all.nl

 
Persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw geslacht;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op bungalowverhuur-frankrijk.nl;
 • IP-adres;
 • Browsergegevens zoals locatie, browsertype, besturingssysteem en bezochte pagina’s;

 

Doeleinden
We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Het informeren over diensten en producten van bungalowverhuur-frankrijk.nl;
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten over diensten of producten, alsmede het informeren over de status hiervan;
 • Het onderhouden van huurder- en/of leveranciersrelaties;
 • Het faciliteren van toegang tot informatie;
 • Het verbeteren van informatievoorziening en communicatie;
 • Het verbeteren van onze website;
 • Het creëren van persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites van bungalowverhuur-frankrijk.nl;
 • Om te voldoen aan op bungalowverhuur-frankrijk.nl rustende wet- en regelgeving.

 

Onze websites en websites van derden
Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden die door middel van links met onze websites verbonden zijn. Lees voor gebruik de privacyverklaring van de betreffende website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 
Persoonsgegevens delen
Wij delen uw gegevens met derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of voor de levering van de door u afgenomen producten. Indien er derden namens bungalowverhuur-frankrijk.nl uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met hen af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verder zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij streven ernaar om uw gegevens veilig te bewaren volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om misbruik, verlies van uw gegevens of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

 
Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zolang deze nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Inzage in uw gegevens
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via bovenstaande manieren om informatie te krijgen over welke persoonsgegevens we over u verwerken en een kopie hiervan te ontvangen. Verder kunt u uw persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen (zolang er geen wettelijke verplichting bestaat de gegevens te bewaren).

 

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot bungalowverhuur-frankrijk.nl richten via bovenstaande contactgegevens onder vermelding van uw naam en adres. bungalowverhuur-frankrijk.nl kan u vragen zich te legitimeren om misbruik van dit recht te voorkomen. bungalowverhuur-frankrijk.nl zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal bungalowverhuur-frankrijk.nl de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wij helpen u graag verder met al uw verzoeken, maar mocht u er desondanks met ons niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u hier.